Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

MAC.RO.SYSTEM® Ochranný val

Základní informace

Ochranný násyp proti padajícím skalám je vyztužené zemní těleso, které nachází uplatnění při ochraně území a konstrukcí v situacích, kdy není možné realizovat vyztužení skalního svahu opláštěním ( výška a typologie svahu, vegetace apod.).Výška a celkové rozměry ochranného svahu se určují na základě morfologie skalního svahu, charakteru území a kinematiky pohybu padajících objektů. Celý val je vystavěný z jednotek vyrobených z dvouzákrutového pletiva povrchově chráněného Galfanem (slitina hliníku, zinku, lantátu a ceria) a potaženého milimetrovou vrstvou extrudovaného polypropylenu.

Technické parametry

Rozměry stavebních jednotek ochrannéo valu
Délka [m] Šířka [m] Výška [m] Typ pletiva
variabilní 4,2 - 6,95 0,75 8×10