Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Těsnící folie a rohože

Těsnící folie, nebo geomembrána (GMB) je materiál s velmi nízkou propustností ve tvaru syntetické, polymerové, nebo sfaltové (bitumenové) tabule používané při zemních a stavebních pracích za účelem zamezení průtoku kapaliny, nebo výparů napříč konstrukcí. Geosyntetické jílové těsnění (GCL) je kompozit z geosyntetických a jílových materiálů s těsnící schopností ve tvaru pásu, používané ve styku se zeminou, nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích.

MACLINE®

Těsnící folie vyráběná z vysoce kvalitní polyetylenové živice o vysoké hustotě(HDPE). Její povrch může být hladký (SDH), jednostranně (RMH), nebo oboustranně (RDH) zdrsněný. Speciálním produktem na rekultivační účely je MACLINE W. Tkaná polyetylenová HDPE membrána s povlakem z polyetylenu o nízké hustotě (LDPE).

MACLINE® GCL

Geosyntetické jílové těsnění se skládá z vrstvy bentonitu sodného obalaného dvěmi vrstvami filtrační geotextilie. Celý kompozit je vpichovaný dohromady pro lepší soudržnost. Mohou být použité dvě vrstvy netkané vpichované polypropylenové (PP) geotextilie (GCL N), nebo kombinace jedné netkané a jedné tkané geotextilie (GCL W). V případě dvou vrstev netkané geotextilie může být na jednu geotextílii napojená tenká vrstva flexibilní polyetylenové (PE) geomebrány pro zabezpečení zvýšeného těsnícího účinku (GCL W)