Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Geotextilie

Geotextilie (GTX) všeobecně jsou plošné, propustné, polymerové(syntetické) , nebo přírodní textilní materiály, které mohou být netkané, tkané, nebo pletené. Geotextilie jsou používané ve styku se zeminou, nebo jinými materiály při zemních a stavebních pracích. Ve stavebnictví se geotextilie používají na oddělení(separaci), ochranu, vyztužení, filtraci a drenáž.

Tkané geotextilie

MACTEX W1

Tkaná geotextilie vyrobená tkaním polypropylenových pásů v podélném i příčném směru.

MACTEX WR

Tkaná geotextilie vyrobená tkaním vysoce houževnatých polyesterových (PES) vláken v příčném a podélném směru.

MACTEX GR

Vysoce pevný jednoosý kompozit se směrově orientovanou strukturou.

Netkané geotextilie

MACTEX N®

Netkaná geotextilie vyrobená z čistých vysoce houževnatých polypropylenových (PP) vláken metodou vpichování.

MACTEX H®

Netkaná geotextilie vyrobená z čistých vysoce houževnatých polypropylenových (PP) vláken metodou vpichování s povrchovou tepelnou úpravou.

MACTEX P®

Netkaná geotextilie vyrobená z čistých vysoce houževnatých polypropylenových (PP) vláken metodou vpichování (PN), nebo nebo tepelně upravená po mechanickém zpracování (PH).