Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

MACRES system®

Základní informace

MACRES system se skládá z vyztuženého násypu s vysoce adhezními lineárními výztužemi, které jsou umístěné v zemině v postupných, za sebou jdoucích vrstvách a spojené s flexibilním pohledovým betonovým panelem.

MACRES system nabízí možnost použití vysoce adhezní galvanizované ocele nebo polymerové výztuže o různých pevnostech pro optimalizování účinnosti a hospodárnosti celého systému.

Celý systém se dokáže velice jednoduše přizpůsobit každému projektu a obsahuje následující komponenty: prefabrikovaný betonový pohledový panel, vysoce adhezní ocel nebo polymerová výztuž, spojovací pásy na spojení výztuží s panelem, šrouby , gumové podložky, polohovací kolíky a objímky, zdvihací šrouby a neméně důležitý zásypový materiál.

Výhody použití

 • vysoká nosnost
 • dlouhá životnost
 • snižování nákladů v případě implementace na velké plochy; díky jednoduchosti a rychlosti instalace
 • přizpůsobení se podmínkám stavby
 • urbanistická přizpůsobivost

Oblasti využití

 • silniční objekty
 • železniční objekty
 • vodní stavby
 • civilní stavebnictví
 • vyztužené vertikální zdi
 • vyztužené odstupňované vertikální zdi
 • spojené vyztužené vertikální zdi

Parametry

Standardně se vyrábí 6 základních pohledových typů panelů s pevnostním rozsahem výztuží od 27 do 63 kN.

Dodání materiálu

Prefabrikáty se dodávají na stavbu v podobě panelů, které mají připravené spoje pro napojení ocelových nebo geosyntetických pásku. Ocelové výztuže se dodávají ve formě pásů v délkách podle statického výpočtu. Geosyntetické pásy se dodávají v rolích.

Ke stažení

Technologický list MacRes (pdf)

Fotogalerie