Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

MAC.RO.SYSTEM® - Steelgrid®

Základní informace

Záchytná ocelová síť (Steelgrid) je pletený geokompozit vyrobený z drátu a lan z vysokopevnostní oceli. Ocelová lana jsou vpletena do šestihranného dvouzákrutového pletiva.

Technický nákres ukazuje princip fungování záchytných ocelových sítí Steelgrid.

Oblasti využití

Záchytné sítě se používají všude tam, kde je třeba zabezpečit nestabilní skalní svahy proti možnému řícení. Využívají se jako jednoduché opláštění skalních svahů, u kterých jsou zvětráváním svahu nebo jeho poruchami zasaženy pouze povrchové vrstvy.

Ochranu s využitím ocelových sítí je možno rozdělit podle jejich funkce na aktivní a pasivní.

Pasivní ochrana

  • Pasivní ochrana pomáhá kontrolovat pád již uvolěných skalních úlomků a směřuje je do míst, kde neohrožují lidi nebo budovy v blízkosti svahu. Základní pasivní ochranou proti následkům řícení skal jsou ocelové dvouzákrutové sítě.

Aktivní ochrana

  • Aktivní ochrana zabraňuje vlastnímu uvolňování skalních úlomků ze skály. Při této ochraně se využívá kombinace ocelové sítě se zemními kotvami a lanovým systémem. Základní aktivní ochranou proti řícení skal jsou sítě Steelgrid a také HEA panely - sanační sítě s vysokou pevností.

Výhody použití

  • přímé spojení podélných lan v síti s kotvícím lanem na vrcholu svahu

Základní typy

Steelgrid

Steelgrid - základní parametry
Velikost oka [cm] d [mm] ø drát sítě [mm] ø okrajový drát [mm] Délka rolí [m] Šířka rolí [m]
8 / 10 80 2,7 - 3,0 3,4 - 3,9 25, 50, 100 2, 3

Steelgrid HR

Ocelová lana o průměru 8mm jsou vpletena do šestihranného pletiva v podélném směru ve vzdálenostech závislých na typu materiálu 30, 50 nebo 100 cm.

Steelgrid HR - základní parametry
Typ Délka rolí
[m]
Šířka rolí
[m]
vzdálenosti
podélných lan [m]
Vzdálenosti
příčných lan [m]
Steelgrid - HR 30 25; 50 1,9 - 3,05 0,30 -
Steelgrid - HR 50 25; 50 1,9 - 3,05 0,50 -
Steelgrid - HR 100 25; 50 1,9 - 3,05 1 -

Použitý materiál

Ocelový drát použitý na výrobu šestihranného pletiva je povrchově chráněn galfanem (slitina zinku, hliníku a dalších kovových příměsí). Životnost drátu je tak až trojnásobě vyšší než životnost drátu, který je pouze hrubě pozinkován.

Dvojitý zákrut drátů zamezuje rozpletení celého pletiva v případě, že dojde v určitém místě k roztržení sítě.

<
Ocelové pletivo - základní parametry
ø drátu [mm] 2,7
Tolerance průměru [±mm] 0,6
Min. množství povrchové ochrany [g/m²] 245

Ke stažení

Technologický list Steelgrid (pdf)

Fotogalerie