Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Road Mesh®

Základní informace

Road Mesh je vyrobená z dvouzákrutové ocelové drátěné sítě typu 8x10. V intervalu 16cm je do sítě vpletený příčný výztužný prut. Road Mesh je jedinečná biaxiální výztužná vrstva používaná v konstrukcích vozovek.

Má trojdimenzionální strukturu, která umožňuje materiálu vozovky obalit každý jednotlivý drát a zabezpečí tak vzájemné spojení materiálů. Tím je možné dosáhnout optimální a okamžité přenesení zatížení z celé konstrukce na výztuž.

Road Mesh se používá především k opravám starých a výstavbu nových vozovek, v nepříznivých podmínkách kde tradiční technologické postupy sanací a výstavby nejsou vhodné. Road Mesh je aplikovaná ve většině případů na bázi asfaltových vrstev vozovek, ve kterých probíhá tahové napětí zapříčiněné přítomností reflexních trhlin a dopravou.

Oblasti využití

Obecně slouží Road Mesh jako výborná výztuha vozovky, Ať už v rámci aplikace do vozovky nové nebo při opravách vozovek starších. Road Mesh zejména:

  • zabraňuje prokopírování trhlin z podkladu na povrch vozovky
  • zabraňuje tvorbě kolejí
  • umožnuje vyztužit vozovku v případě rozšíření náspu

Aplikace

Road Mesh se pokládá na připravený povrch, asfalt, HMA asfalt nebo na běžné vozovkové směsi. Road Mesh je rozmísťován tak, aby síť byla ve všech místech v kontaktu s povrchem a jeho zakřivením. Minimálně první 4 m role by měly být pevně ukotveny k povrchu za použití nastřelovacích nýtů, které se rozmisťují každý 1 čtverečný metr. U role se doporučuje příčný přesah v rozmezí 300 mm a podélný přesah 150 mm.

Technické parametry

Road Mesh
Typ sítě ø drátu d [mm] Délka role [m] Šířka role [m]
Síť Příčný prut
8×10 2,4 4,4 25 2,4
8×10 2,2 3,9 25 2,4

Ke stažení

Technologický list RoadMesh (pdf)

Fotogalerie