Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Výpočetní návrhové programy

GawacWin™

Program GawacWin byl vyvinutý na základě potřeby projektantů, kterým poskytuje rychlou a spolehlivou cestu pro analýzu a verifikaci návrhu gravitačních gabionových konstrukcí v prostředí operačního systému Windows. Vnitřní databáze programu obsahuje mechanické vlastnosti gabionů vyráběných v Maccaferri Group.

Macra 1™ Ochrana břehů

Program provádí stabilitní analýzy v příčných řezech vodních toků, kde bere v úvahu proudění a ověřuje hydraulickou stabilitu různých typů ochrany břehů. Při výpočtu bere program v úvahu dovolené smykové pevnosti a koeficienty drsnosti materiálu. Program pracuje v prostředí operačního systému Windows.

MacStars 2000™

Program MacStars 2000TM poskytuje projektantům spolehlivou cestu pro výpočet korektní stabilitní analýzy vyztužených zdí a svahů. Program používá pro výpočet metodu mezní rovnováhy ( podle Bishopa a Janbu).

Macra 2™ hráze

Program byl vyvinutý pro poskytnutí rychlého a účinného nástroje pro inženýry při stanovování hydraulické a statické anylýzy různých typů hrazení z gabionů. Program pracuje v prostředí operačního systému Windows.