Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

MACMAT® protierozní výztužné rohože

Základní informace

Macmat®R je speciální vyztužený geomateriál vyrobený z třídimenzionální prostorové matrice, která je vsazena do pletiva tvořeného z ocelových šestihranných dvouzkrutových ok. Vlastní drát pletiva má jako svou ochranu použito galfanové opláštění. Drát je možné dále chránit další polymerovou ochranou povrchu.

Oblasti využití

Macmat se používá k zabránění erozi a vysypávání jemného materiálu.

  • Ochrana svahů proti erozi
  • Ochrana břehů, toků a nádrží proti erozi

Výhody použití

Výhodou materiálu Macmat je možnost volby rozměru ok a barvy polymerové výplně.

Macmat Georohože
Typ Typ polymeru Síla materiálu [mm] Zesílení Tahová síla v podélném směru (kN/m) Délka rohože [m] Šířka rohože [m]
RA* PP 12 Dvouzákrutová 35 25 2
RB** 12 47 25 2
RC* 12 Drátěná síť 35 25 2
RE** 12 47 25 2
L 12 Pouze polymer 15 25 2
*s typem sítě 6×8 ø2,2 mm
**s typem sítě 8×10 ø2,7 mm
poplastovaná drátěná dvouzákrutová síť

Ke stažení

Technologický list MacMat (pdf)

Fotogalerie