Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

MAC.RO.SYSTEM® CTR záchytné bariéry

Základní informace

CTR je záchytná bariera proti padání skal schopná odolat energii padajícího bloku od 500 do 5000kJ v závislosti na typu použité bariéry. Záchytný panel sítě je umístěný v dolní části sestavy.

Sloupy bariéry působí nezávisle na síti. Jestliže je sloup vystavený přímému dopadu bloku a je porušený, sousední sloupy jsou schopné přebrat a absorbovat kinetickou energii objektu. Funkčnost bariéry není poškozením jednoho sloupu snížená. Při dopadu objektu systém zaručuje pohlcení vzniklé dopadové energie a zabraňuje průniku objektů bariérou. Síly způsobené nárazem jsou rozdělené mezi jednotlivé sekce, a tím jsou napětí na jednotlivé komponenty minimalizované. Brzdný systém absorbuje dopadovou energii pomocí deformace a ne třením, čímž je garantovaná lepší funkčnost a životnost.

Tento typ bariéry nepotřebuje spodní brzdný systém. Bariéry byly mnohokrát testované za účelem zvýšení kvality a získání lehčího systému s lepším výkonem. Bariéry se mohou stavět na skalním podkladě, na zemině, na svislých stěnách, ale i na svahu. Široká jednotlivá pole bariéry dovolují lehčí umístění na různých nerovných površích.

Brzdné elementy jsou zatížené jen nízkou energií a proto postačí kratší kotevní prvky. Umístění vlastního systému není náročné ani v různých enviromentálních podmínkách a jeho instalace je rychlá. Následná údržba namontovaného systému je velice jednoduchá.

Všechny námi nabízené bariéry jsou otestovány a certifikovány akreditovaným institutem Politecnico di Torino (Itálie).

Oblasti využití

Bariéry se budují v patě svahu a tvoří tak překážku mezi skalním svahem a územím pod ním, které je ohroženo skalním řícením.

  • Ochrana proti pádu kamene ze skalního svahu

Technické parametry

CTR záchytné bariéry
Typ bariéry Použitý materiál Výška
bariéry [m]
500 kJ HEA 2/2,5/3/3,5/4
1 000 kJ HEA 2/3/4/5
2000 kJ HEA - RING 4/5/6
3000 kJ 2 370 5/5,5/6
5000 kJ 3 360 6/6,5/7

Ke stažení

Technologický list CTR záchytné bariéry (pdf)

Fotogalerie