Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Reno® matrace

Základní informace

Reno matrace jsou konstrukční prvky, které jsou vyrobené z dvouzákrutové sítě. Plněné kamenivem jsou přímo na místě stavby. Po naplnění vytvářejí pružné a propustné monolitické konstrukce na úpravu břehů vodních toků, pro ochranu svahů a pro zabránění eroze.

Použitý materiál

Drát používaný na výrobu Reno® matrací je z jemně popouštěné ocele a povrchově je upraven hrubým pozinkováním. Za účelem zvýšení životnosti drátu je možné použít povrchovou úpravu Galfanem, což je slitina zinku s 5% příměsí hliníku a dalšími kovovými přísadami. Poplastování materiálu se používá v případě potřeby další ochrany v agresivním prostředí, např. v průmyslových oblastech, v agresivních zeminách a vodách, v slaném mořském prostředí, všeobecně ve všech oblastech kde hrozí zvýšené riziko koroze. Poplastování má nominální tloušťku 0,5mm. Za účelem zesílení konstrukce jsou hrany zpevněné drátem o větším průměru.

Technické parametry

Reno matrace jsou rozdělené na jednotlivé buňky pomocí vnitřních příček. Matrace mají velký plošný rozměr a malou výšku. Základna, boční stěny a příčky jsou za normálních okolností vytvořené z jednoho kusu sítě. Bioaplikace jsou realizovatelné kombinací vhodné zeminy, rostlin a kamenné výplně.

Reno matrace
Rozměry Typ sítě
Délka L [m] Šířka W [m] 6×8 [cm]
Výška H [m] Drát
3 2 0,17
0,23
0,30
Hrubé pozinkování nebo galfan ø2,2 mm galfan + poplastování ø2,2/3,2 mm
4 2
5 2
6 2