Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Pytlové gabiony

Základní informace

Pytlové gabiony jsou válcové koše vyrobené z dvouzákrutové drátěné sítě typu 8x10. Pytlové gabiony jsou plněné kamenivem přímo na stavbě. Vytvářejí pružné a propustné konstrukce, používané na úpravu vodních toků a na různé havarijní situace.

Použitý materiál

Pytlové gabiony jsou dodávané s ocelovými výstužnými dráty, které jsou zapletené do koše už při výrobě. Výztužné dráty umožňují uzavření koše po naplnění. Drát používaný na výrobu Reno® matrací je z jemně popouštěné ocele a povrchově je upraven hrubým pozinkováním. Za účelem zvýšení životnosti drátu je možné použít povrchovou úpravu Galfanem, což je slitina zinku s 5% příměsí hliníku a dalšími kovovými přísadami. Z důvodu zvýšení pevnosti koše jsou po obvodu dráty o větším průměru.

Technické parametry

Pytlové gabiony
Rozměry Typ sítě
Délka L [m] Průměr D [m] Objem [m³] 8×10 [cm]
2 0,65 0,66 Hrubé pozinkování nebo galfan ø2,7 mm galfan + poplastování ø2,7-3,7 mm
2 0,95 1,42