Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Green Terramesh®

Základní informace

Green Terramesh je modulární stavební systém, používaný pro vyztužení zemních svahů a mechanické stabilizování násypů. Green Terramesh ® je enviromentálně akceptovatelný prvek, který vytváří zelený zatravněný svah. Tvoří ho prefabrikované stavební jednotky, které jsou vyrobené z dvouzákrutové sítě typu 8x10 a geosyntetické, nebo biodegradovatelné protierozní vložky. Čelo koše je zpevněné panelem ze svářené sítě a sklon je zabezpečený ocelovými podpěrami podle požadovaného sklonu čelní pohledové části. Bloky jsou dodávané na místo stavby s dalšími čtyřmi ocelovými podpěrami, které se instalují až na místě.

Základný typy

  • Vodní typ s polypropylenovou čelní rohoží
  • Zemní typ s čelní rohoží vyrobené z biodegradovatelné textilie

Použitý materiál

Základní část bloku Green Terramesh je vyrobená z dvouzákrutové sítě v úpravě Galfan(Zn-AL5%-MM) a poplastováním. Trojúhelníkovité ocelové podpěry o průměru 8mm zabezpečují požadovaný sklon čela.

Technické parametry

Green Terramesh - zemní*, nebo vodní** typ
Drát v v úpravě Galfan - poplast
Typ podle mrůměru drátu [mm] Délka L [m] Šířka B [m] Výška H [m]
Odlehčený typ
ø vnitřní 2,2 mm
ø venkovní 3,2 mm
2/2,5/3/4 2,00/3,00 0,58/0,73
Standardní typ
ø vnitřní 2,7 mm
ø venkovní 3,7 mm
3/4/5/6
*Standardní sklon předního čela - 45°,60°
**Standardní sklon předního čela - 60°,65°,70°