Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Terramesh® Systém - výztuže svahů, zdí, náspů a valů

Základní informace

Terramesh Systém je modulární stavební systém používaný na vyztužení svahů, stabilizaci svahů a výstavbu opěrných zdí. Terramesh® Systém je vyrobený z dvouzákrutové sítě. Drát používaný na výrobu košů je z jemně popouštěné oceli. Ocelový drát je povrchově chráněný Galfanem( slitina zinku s 5% příměsí hliníku a dalších kovových přísad) a poplastováním. Čelní část stavební jednotky je spojená s horizontálním výztužným panelem do uceleného stavebního prvku. Čelní část je plněná kamenivem a tím tvoří Gabionové čelo, zbylá část konstrukce slouží na ukotvení prvku v násypu. Terramesh Systém je dodávaný ve standardních rozměrech a na místě stavby nevyžaduje žádné další úpravy.

Oblasti využití

 • Vyztužení svahů se stupňovitým lícem a sklonem do 70º
 • Vyztužení zdí se sklonem od 70º až do 90º
 • Oboustranně vyztužené náspy
 • Vyztužené protihlukové valy
 • Vyztužené ochranné valy

Výhody použití

 • Propustnost čelní části, přirozené odvodňování zásypu
 • Pružnost použití, možnost využití s ohledem na nestejnoměrnou nadmořskou výšku základny (stupňovitá základna) aniž by byla narušena integrita systému
 • Významná protihluková ochrana (18–28 decibel)
 • Bezpečnost systému v případě požáru v blízkosti čelní stěny
 • Omezený vliv na životní prostředí, možnost zasazení vegetace do čelního panelu (zatravnění apod.)

Použitý materiál

Teramesh Systém je vyroben z ocelové sítě tvořené dvouzákrutovými šestiúhelníkovými oky, povrchově chráněnými galvanizovanou slitinou Galfan (Zn–5%Al–MM), která je dále poplastovaná.

Drát, který se používá na výrobu Terramesh Systému má lepší mechanické charakteristiky než vyžaduje norma EN 10223–3.

Samotný blok - jeho čelní část je vytvořena spojením protilehlých stěn s dělícím panelem spojeným do jediného celku. Takto vytvořená pravoúhlá buňka se naplňuje kamenivem.

Technické parametry

Terramesh systém
Drát v v úpravě Galfan - poplast ø vnitřní 2,7 mm - ø venkovní 3,7 mm
Délka [m] Šířka [m] Výška [m]
3 2 0,5/1,0
4 2 0,5/1,0
5 2 0,5/1,0
6 2 0,5/1,0

Materiál se na stavbu dodává ve složené formě. Obvykle 20–25 ks v jednom balíku, staženém geotextilními páskami.

Objednávka

Při vlastním zadávání objedávky je nutné specifikovat tyto parametry Terramesh Systému:

 • Rozměry bloků (délka, šířka, výška - viz tabulka)
 • Typ sítě
 • Typ povrchové ochrany

Příklad : počet ks 100 Terramesh System 4x2x1m - Typ sítě 8x10 - průměr drátu 2,7 mm - Galfan + PVC poplastování.

Fotogalerie