Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Biomac® - protierozní biodegradovatelné rohože

Základní informace

Biomac® rohože jsou vyráběny ze směsi přírodních přirozeně rozložitelných vláken, která jsou již během výroby spojována do jednolitého celku, Tento jednolitý celek je uložen na vrstvě z buničiny a vyztužen jemnou polypropylenovou sítí, která je pevně našita na obě strany vláknového celku. Nominální hmotnost je přibližně 450gr/m².

Vláknový základ Biomac rohoží může být také předosazen vybranou směsí osiva(cca 40gr/m2 od každého vybraného druhu osiva) vybíranou s ohledem na zeměpisnou oblast, kde budou rohože použity.

Základní typy rohoží

  • Biomac - S - rohož je vyplněna stébly slámy
  • Biomac - SC - rohož je vyplněna směsí slámy a kokosových vláken
  • Biomac - C - rohož je vyplněna kokosovými vlákny

Oblasti využití

  • Zakládání vegetace na svazích a náspech
  • K zabránění půdní eroze
  • Na příkré svahy a náspy 1:1
  • V oblasteh s častými dešťovými srážkami
  • Ve vodních příkopech a převaděčích vody s malým odtokem

Technické parametry

BIOMAC rohož
Typ vlákna Délka rohože [m] Šířka rohože [m]
Biomac-S (Sláma)
Biomac-SC (Sláma/kokosové vlákno)
Biomac-C (Kokosové vlákno)
25 2
Rohože s různě smíchanými plně biodegradovatelnými vlákny z kokosu jsou dodávané na požádání.